AMKP, elimistön pääkytkin

17.06.2019

AMKP, ELIMISTÖN PÄÄKYTKIN

Referoitu artikkeli koskien AMPK:a eli adenosiinimonofosfaattiriippuvaista proteiinikinaasia, jonka merkitys jokaisen ihmisen koko elimistölle on suunnilleen luokkaa valtava. Lähde: https://www.wellnessresources.com/.../master-enzyme-switch-de...

https://www.wellnessresources.com/.../master-enzyme-switch-de...

Alkuun AMPK:sta Tolosen sivulta: "AMKP on elimistömme entsyymijärjestelmä, keskeinen jokaisen solumme energiatalouden ja aineenvaihdunnan tasapainon tunnustelija ja säätäjä, jonka aktiivisuus vähenee iän myötä ja erityisesti monissa aineenvaihduntasairauksissa - luukato, lihavuus, diabetes, sydän-, verisuoni- ja munuaistaudit sekä syöpä - ja kääntäen, AMPK:n aktivointi... parantaa niiden ennustetta. AMPK:ta voidaan verrata aineenvaihdunnan pääkatkaisimeen, joka tunnustelee solujen stressiä ja pyrkii tasapainottamaan sitä. AMPK muodostuu kolmesta alayksiköstä, joita esiintyy elollisissa olennoissa hiivasta ihmiseen. AMPK:ta on maksassa, aivoissa, lihaksissa ja muissa kudoksissa. AMPK säätää mm. sokerin- ja rasvojen aineenvaihduntoja maksassa sekä ehkäisee lihomista (Zhang ym. 2015, Xu ym. 2017) ja hidastaa solujen vanhenemista. AMPK:n keskeinen asema aineenvaihdunnassa tekee siitä kiinnostavan kohteen elintasosairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Tällaisia sairauksia ovat mm. lihavuus, insuliiniresistenssi, diabetes, alkoholista riippumaton rasvamaksa, metabolinen oireyhtymä, sydän- ja verisuoni- sekä syöpätaudit." (https://www.tritolonen.fi/.../223-ampk-adenosiinimonofosfaatti...)

Ja sitten itse artikkeliin, jonka linkki löytyy suomennosreferaatin lopusta:
Erään tutkimuksen mukaan fibromyalgiaa ja me/cfs:aa sairastavilla toimii huonosti "pääkatkaisin" nimeltään AMPK, adenosiinimonofosfaattiriippuvainen proteiinikinaasi.

AMPK liittyy ihmisen elimistön vanhenemiseen, joten sen aktivoiminen hidastaa ikääntymistä. AMPK pyrkii säilyttämään soluissa tasapainon, homeostaasin. Terve AMPK toimii kuin eläväinen, aktiivinen ja atleettinen nuori, jolla on runsain mitoin energiaa. Huono AMPK:n toiminta taasen on kuin paljon päiväunia tarvitseva ihminen, joka nukkuu huonosti, unohtelee asioita, jolla on paljon vyötärörasvaa ja joka ei taivu kunnolla poimimaan lattialle pudonneita tavaroita. Mikään ei toimi kunnolla.

Painon pudotuksen vaikeus johtuu huonosta AMPK:n aktivoitumisesta. Terve AMPK:n toiminta auttaa rasvan ja glukoosin palamisessa, se auttaa vähentämään vatsarasvaa. Se parantaa insuliiniherkkyyttä, alentaa kolesteroli- ja triglyseridituotantoa ja sammuttaa kroonisia tulehduksia. Se siivoaa elimistöstä solujätettä ja vahingoittuneita proteiineja. Leptiini vaikuttaa suoranaisesti AMPK:iin. Leptiinientsyymi on osallisena erittäin tiiviisti kehon uusien mitokondrioiden tuotannossa ja niiden terveenä säilyttämisessä. Se liittyy myös liikunnassa tarvittavaan kestävyyteen.

Unen laatu on riippuvainen AMPK:sta. Kun epätasapaino vallitsee, AMPK:n ja ATP:n keskinäinen kommunikaatio häiriintyy ja näin sirkadiaaninen eli vuorokausirytmi menee sekaisin ja unen laatu kärsii. Tämä on suuri ongelma fibromyalgiaa ja me/cfs:aa sairastavien keskuudessa.

AMPK:n vajeen seurauksena on kehon huono energiantuotanto; mitokondriot eivät uusiudu eivätkä toimi kovin hyvin. Sen seurauksia ovat mm. lihavuus, metabolinen syndrooma, diabetes, ja kohonneet triglyseridiarvot sekä kolesteroliarvot. Liikunnan intoleranssi, leptiiniresistenssi ja stressin sietokyvyn epätasapainon tilat ovat tavanomaisia.


Kun AMPKn aktivaatio ei toimi kunnolla, kehon puhdistusmekanismit kärsivät. Sellulaarista kuonaa kerääntyy, kun autofaagi eli puhdistusprosessi on lakossa. Ja kuitenkin tämän toiminnan pitäisi olla jatkuvaa; mitokondriot vaativat puhdistumista joka hetki toimiakseen tehokkaasti. Paljon energiaa vaativat elimet kuten aivot, sydän ja lihakset ovat huonon soluaineenvaihdunnan uhreja. Kuona jäykistää kudoksia. Ilman AMPK:n aktivaatiota hermosolut ovat ilman suojaa, sillä AMPK suojelee neuroneja patologisissa tiloissa. Tästä seuraa aivojen uupumus ja hajoaminen, mikä voi johtaa Alzheimerin tautiin. Fibromyalgiaa ja me/cfs:aa sairastavilla ei ole tuota tautia, mutta heillä on kognitiivisia ongelmia, uupumusta ja muistihäiriöitä. Solujen vaurioitunutta kuonanpoistoa voisi verrata huonosti toimivaan keittiöön. Koetapa laittaa ruokaa paikassa, missä ei ole siivottu aikoihin.

Huonosti toimiva AMPK:n seurauksia ovat myös tulehdukset ja heikentynyt aivojen plastisuus. Seuraa neurologisia vaivoja - mm. huonomuistisuus, kroonisia kipuja, päänsärkyjä.

Fibromyalgiaan ja me/cfs:aan liittyen AMPK:n aktivaatio-tutkimuksia ei juuri löydy. Mutta olemassa olevat tutkimukset osoittavat useiden sairauksien ja vaivojen johtuvan huonosta AMPK:n toiminnasta. On tapoja, joilla AMPK:n toimintaa voidaan elvyttää ja parantaa. Tässä joitakin:
- liiallisen sokerin ja rasvan sekä ylensyömisen välttäminen parantaa leptiinin toimintaa ja se tukee AMPK:n toimintaa,
- terveellinen ruokavalio,
- hyvä unen laatu,
- Co Q10:n ubikinoli on osoittautunut tehokkaaksi erityisesti fibromyalgiaan ja me&cfs:aan liittyvässä uupumuksen ja kivun vähenemisessä. Ubikinoli tukee mitokondrioiden uusiutumista ja AMPK-enzyymin toimintaa. Tutkimuksissa on todettu fibromyalgiaa ja me/cfs:aa sairastavilla ubikinolivajetta,
- resveratroli aktivoi AMPK:n tuotantoa ja sen on eläinkokeissa todettu lievittävän kroonisia neuropaattisia kipuja.

Muita: omega 3-öljy, rypälesiemenuute, kversetiini, vihreä tee, kofeiini, kurkumiini, lykopeeni, inkivääri, asetyyli-L-karnitiini.

Teksti: Sari Heiskanen

Lähde: https://wellnessresources.com