Fibromyalgia ja sentraaliset sensitisaatiosyndroomat

17.06.2019

FIBROMYALGIA JA SENTRAALISET SENSITISAATIOSYNDROOMAT

  • M. G. Rana, lääketieteen tohtori -

*Yhteen liittyvien sairauksien "perhe"

Fibromyalgiaa (FM) ja kroonista uupumussyndroomaa (ME/CFS) on vaikea luokitella. Molempiin liittyy laaja-alaiset fyysiset oireet ja molemmat myös liitetään useisiin psykologisiin oireisiin. Lisäksi niiden kanssa esiintyy usein laaja toisten sairauksien kirjo, joista monia myös on vaikea luokitella.

Tiedemiehet ovat pääsemässä jyvälle FM:sta, ME/CFS:ta ja niiden liitännäissairauksista. Näiden kattoterminä käytetään sentraalista sensitisaatiosyndroomaa (CSS). Jotkut tutkijat sanovat, että tämän termin pitäisi korvata muut termit, kuten funktionaalinen somaattinen syndrooma, lääketieteellisesti selittämätön syndrooma ja somatoformiset sairaudet, koska heidän mielestään sentraalinen sensitisaatiosyndrooma on täsmällisempi termi.

Vaikka näiden sairauksien yhteyttä ei tarkalleen ymmärretä, jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että FM, ME/CFS ja monet kroonisen lantionseudun kivun syyt kuuluvat sentraalinen sensitisaatiosyndrooma-sairauksien perheeseen. Kaikkiin sentraalisiin sensitisaatiosyndroomiin kuuluu pohjimmaisena mekanismina sentraalinen herkistyminen - aivoissa ja hermostossa oleva virhe, joka tekee äärimmäisen herkäksi mm. kivulle, lämpötiloille ja äänille.

**Mikä on sentraalinen sensitisaatiosyndrooma?

Sentraalinen merkitsee keskushermostoa, jonka muodostavat aivot ja selkäydin. Sensitisaatio merkitsee jotain, minkä lopputuloksena ihmisestä on tullut hyvin herkistynyt.

Allergiat ovat useimmille ihmisille tuttuja herkistymisiä, sensitisaatioita. Allerginen reaktio tapahtuu, kun kehossa tapahtuu epäsopiva reaktio jollekin, mikä normaalisti ei aiheuta ongelmia ihmisille lainkaan. Tosiasiassa sentraaliset sensitisaatiot eivät ole tarkalleen ottaen allergioita, mutta niihin liittyy fyysinen epäsopiva reaktio.

Sentraalisessa sensitisaatiosyndroomassa ihminen herkistyy keskushermoston prosessoimille asioille, kuten kirkkaat valot, äänekäs melu, voimakkaat hajut, karheat tekstiilit ja kehoon kohdistuva paine. Erityisesti FM:aan liittyen keho on jatkuvassa hälytystilassa kaikenlaisen epämiellyttävän takia; mm. kylmä, kuuma, kutina, kihelmöinti.

*Fibromyalgia ja siihen liittyvät sentraaliset sensitisaatiosyndroomat (suomentajan lisäys: ks. alla mainitun lähteen linkkiä klikkaamalla kuva):

FM
ME/CFS
IBS
jännityspäänsärky
migreeni
monikemikaaliyliherkkyys
myofaskiaalinen kipusyndrooma
primaarinen dysmenorrea
temporomadibulaarinen nivelsairaus
krooniset lantionseudun kivut
interstitiaalinen kystiitti
masennus ja ahdistuneisuusoireet

Psykiatriset sairaudet ovat tavallisia sentraalisessa sensitisaatiosyndroomassa. Tutkimus esittää, että niihin kaikkiin liittyy samankaltainen aivojen välittäjäaineiden säätelyhäiriö, vaikkakin sentraalisessa sensitisaatiosyndroomassa tuo säätelyhäiriö tapahtuu eri alueilla aivoissa kuin psykiatrisissa sairauksissa. Sentraalisen sensitisaatiosyndrooman kanssa limittyvät psykiatriset sairaudet: vaikea masennus, pakko-oireinen häiriö, bipolaarinen häiriö, traumaperäinen stressihäiriö, yleinen ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö.

*Sentraalisen sensitisaatiosyndrooman piirteet

Ainakin jossain määrin sentraaliseen sensitisaatiosyndroomaan liittyvät aivojen välittäjäaineet ovat serotoniini, dopamiini, noradrenaliini, GABA ja glutamaatti.

Sentraalisen sensitisaatiosyndrooman kivun syyt kumpuavat kahdesta epänormaalista kiputyypistä, hyperalgesiasta ja allodyniasta. Hyperalgesia kääntää kivun volyymin voimakkaaksi. Hyperalgesia moninkertaistaa esimerkiksi katkenneen raajan kivun, hammassäryn, jne. Allodynia on kipua sellaisten asioiden tuottamaa kipua, jotka eivät sitä normaalisti tee. (suomentajan lisäys:) Näitä ovat mm. hiusten harjaaminen, kehon paino sohvalla, vaatteiden saumat, kosketus, jne. Normaaleista kokemuksista tulee kivuliaita ja pakottaa tekemään muutoksia tai välttämään kivun aiheuttajaa.

Muita sentraaliseen sensitisaatioon liittyviä mekanismeja:
hermoston tulehdus tai hermostosta lähtöisin oleva tulehdus,
autonomisen hermoston häiriötila,
hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuoriakseli, joka on osa kehon stressireaktiosta vastaavaa systeemiä.

*Sentraalisten sensitisaatiosyndroomien hoito

Erilaiset yksilölliset oireet ja mekanismit jokaisen sentraalisen sensitisaatiosyndrooman kohdalla vaativat räätälöityjä hoitometodeja. Yleensä ottaen kuitenkin useimmat tapaukset saavat vasteen samantapaisista hoitometodeista, erityisesti antidepressanteista (jotka auttavat korjaamaan aivojen välittäjäaineiden säätelyhäiriötä), liikunnasta ja kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta.

Mutta tulee ottaa huomioon, että ME/CFS:aa sairastavien kohdalla liikunta vaatii erityisharkintaa ja kognitiivinen käyttäytymisterapia on kyseenalainen tämän sairauden kohdalla, erityisesti kun siihen yhdistetään asteittain lisättävä liikunta.

Koska näiden sairauksien ajatellaan olevan sukulaissairauksia, on tärkeää diagnosoida jokainen niistä huolella ja hoitaa asianmukaisesti. Kannattaa puhua lääkärille kaikista oireista, jotka eivät tunnu istuvan omiin olemassa oleviin diagnooseihin.

Sentraalinen sensitisaatiosyndrooma-luokitus merkitsee hyviä uutisia kaikille siihen kuuluvista sairauksista kärsiville. Se osoittaa positiivisen muutoksen näiden sairauksien ymmärtämisen ja tutkimisen suhteen lääketieteellisissä yhteisöissä. Positiivista muutosta tarvitaan tutkimustyön saamiseksi, joka johtaa parempiin diagnooseihin ja hoitoon.

Suomennos: Sari Heiskanen

Lähde: https://fibromyalgiaresources.com/fibromyalgia-and-css/?fbclid=IwAR2Vsg0G7fwggMUL_In5vIYev0KSts4LSyecj2AfH70isCyxC44Yk73bIgI