Uusi fibromyalgian hoitokohde: tulehdus aivoissa

17.06.2019

UUSI FIBROMYALGIAN HOITOKOHDE: TULEHDUS AIVOISSA
- Ginevra Liptan, MD -

Tutkijat ovat pitkään epäilleet neuroinflammaation voivan olla fibromyalgiaan liittyvän kipusignaalin voimistumisen taustalla. Ruotsalaiset tutkijat löysivät keinon määritellä aivojen inflammaation tasoja ottamalla näytteen aivo-selkäydinnesteestä. Koska tämä neste on jatkuvassa kosketuksessa aivojen kanssa, se peilaa mitä aivoissa tapahtuu. Heidän löydöksensä mukaan fibromyalgiaa sairastavien aivo-selkäydinnesteessä on paljon suurempia inflammaatiopitoisuuksia kuin terveillä ihmisillä. Erityisesti heillä on hyvin korkeita pitoisuuksia tiettyjä kemikaaleja, joita neuronit (aivo-ja hermosolut) erittävät vastauksena vaurioon.

Eläinkokeissa on havaittu, että inflammaatio neuronien sisällä ja ympärillä näyttää olevan avaintekijä akuutin kivun muuttumisessa krooniseksi kivuksi ja kivun voimistumisen kehitys nähdään sairauksissa, kuten fibromyalgiassa. Tutkimus ei ainoastaan vahvista tämän prosessin tapahtuvan fibromyalgiaa sairastavilla, se myös tarjoaa uuden tavan miettiä keinoja vähentää fibromyalgiaan liittyviä kipuja.

Ginevra Liptanin mukaan seuraavat lääkkeet ja tuotteet voivat toimia neuroinflammaation vähentäjinä: LDN, kurkuma, vihreä tee, ristikukkaisvihannekset, marijuana.

Alkukielinen artikkeli sisältää linkin raporttiin Bäckryd et al tekemästä tutkimuksesta. Siinä kerrotaan, että tutkimuksessa on joitakin rajoittavia tekijöitä. Yksi noista tekijöistä: vain fibromyalgiaa sairastavia naisia tutkittiin, kontrolliryhmään kuului sekä miehiä että naisia. (https://www.dovepress.com/evidence-of-both-systemic-inflamm...) .

Tutkimusraportin päätelmän mukaan ei tutkittu vain ennalta valittuja sytokiineja, vaan analysoitiin fibromyalgiaa sairastavien aivo-selkäydinneste ja plasma. Tutkijat löysivät todisteita sekä neuroinflammaatiosta (määritelty aivo-selkäydinnesteestä) ja kroonisesta systeemisesta inflammaatiosta (määritelty plasmasta).

Teksti: Sari Heiskanen

Lähde: https://www.drliptan.com/blog/2017/4/9/new-treatment-target-for-fibromyalgia-inflammation-in-the-brain?fbclid=IwAR0ZB6GPa-LcW2RogXYgdMlYApCyfOE0PBcyyKwFMIY3yAguWNaBRnrUQQw