15.3.2022

Autoimmuniteetti ja neuroinflammaatio fibromyalgiassa

Verywell Health -sivun artikkelissa tarkastellaan autoimmuniteettiin, neuroinflammaatioon ja ohutsäieneuropatiaan viittaavia tutkimuksia. Tässä tiivistelmä:

Fibromyalgia saattaa olla autoimmuunisairaus; elimistön puolustusjärjestelmä kääntyy virheellisesti kehon omia kudoksia vastaan. Jotkut tutkijat sanovat fibromyalgiaan liittyvän neuroinflammaation (aivojen ja selkäytimen tulehdusvaste) sekä heikkoutta ja kipua aiheuttavan hermovaurion eli ohutsäieneuropatian.

Fibromyalgiassa on samankaltaisuuksia mm. lupuksen, Sjögrenin syndrooman, reuman ja multippeliskleroosin kanssa. Mutta aiemmin ei ollut löydetty autoimmuunisairauteen liittyviä kudosvauriota, tulehdusta tai vasta-aineita. Fibromyalgiaa on pidetty myös neurologisena sairautena. Tuli käyttöön kattotermi "sentraalinen sensitisaatiosyndrooma", minkä alle laitettiin mm. fibromyalgia, ME/CFS, IBS ja migreeni.

Nykyään tiedetään, että fibromyalgia on monisyinen sairaus. Ja on löytynyt todisteita, minkä mukaan fibromyalgiassa on kuin onkin autoimmuunisairauteen liittyviä viitteitä, mm.:

 • vaurioita: ohutsäieneuropatia
 • tulehduksia: aivoissa ja selkäytimessä (keskushermosto)
 • useita vasta-aineita.

Fibromyalgialla ja autoimmuunisairauksilla on useita yhteisiä tekijöitä:

 • ne laukeavat usein trauman ja tulehduksen jälkeen
 • useat patogeenit voivat laukaista fibromyalgian
 • fibromyalgia ja autoimmuunisairaudet voivat laueta rokotuksen tai operaation jälkeen
 • ne ovat tavallisempia naisilla kuin miehillä
 • niihin liittyy geneettisiä altistavia tekijöitä
 • yksi autoimmuunisairaus voi tuoda mukanaan muita autoimmuunisairauksia
 • on todisteita immuunijärjestelmän mukautuvasta aktivoitumisesta.

Vasta-aineet

Tutkijat uskovat löytäneensä pitävää näyttöä siitä, että fibromyalgia on autoimmuunisairaus. He löysivät useita vasta-aineita, joita esiintyi epätavallisen paljon fibromyalgiapotilailla:

 • serotoniini: aivojen välittäjäaine ja hormoni, joka on fibromyalgiaa sairastavilla epätasapainossa
 • gangliosidit: aivojen molekyyli, jolla on yhteys mm. Alzheimerin ja Parkinsonin tautiin sekä ALS:iin
 • fosfolipidit: solujen suojauksen rakentavat molekyylit, jotka säätelevät myös tiettyjä soluprosesseja
 • sileälihakset: autonomisen hermoston hermottamat
 • poikkijuovaiset lihakset: tahdonalaisen hermoston hermottamat
 • kosteutta säätelevät rauhaset: samat limakalvojen kosteutukseen vaikuttavat vasta-aineet kuin Sjögrenin syndroomassa
 • kilpirauhanen: samat vasta-aineet kuin Hashimoton tyreoidiitissa, (kilpirauhasen autoimmuunisairaus).

Kaikilla fibromyalgiaa sairastavilla näitä ei esiinny.

Neuroinfammaatio

Useat tutkimukset ovat vahvistaneet fibromyalgiaan liittyvän neuroinflammaation. Krooninen inflammaatio vaurioittaa kudoksia. Se on erityisen haitallinen keskushermostolle. Keskushermoston ja immuunipuolustuksen yhteistyö kehittää neuroinflammaation.

Vuonna 2021 tutkittiin, missä kohdassa aivojen tulehdus on fibromyalgiassa. Löytyi useita alueita:

 • primaarinen somatosensorinen aivokuori - prosessoi fyysisiä tuntemuksia, erityisesti kosketus
 • primaarinen motorinen aivokuori - liikkeet
 • ohimopoimu - korkeammat kognitiiviset toiminnot ja työmuisti
 • vasen parietaalinen aivokuori - keskittyminen, avaruudellinen havainnointi
 • vasen precuneus - muistiin liittyvät tehtävät, muistiin palauttaminen
 • vasen frontaalinen ja mediaalinen aivopoimu - lukutaidon kehittyminen.

Tutkijat myös löysivät matala-asteiseen tulehdukseen liittyvää aktiivisuutta:

 • medullassa - välittää viestejä aivojen ja selkäytimen välillä, säätelee kardiovaskulaarista ja hengittämiseen liittyvää järjestelmää
 • amygdalassa - laukaisee stressi- ja pelkoreaktion (pakene tai taistele)
 • vasemmassa temporaalisessa aivopoimussa - kielelliset prosessit, juuri kuullun muistaminen.

Immunoglobuliinin (sekundaarisen immuunivasteen vasta-aine) vaikutus näyttää tutkijoiden mukaan kohdistuvan valkoiseen aivoaineeseen, harmaaseen aivoaineeseen ja tiettyihin hermosäikeisiin. Tämä osoittaa sen, miten immuunipuolustuksen aktiivisuus voi aiheuttaa neurologisia oireita.

Neuroinflammaatio aivojen eri osissa aiheuttaa mm. kipua, uupumusta, jännittyneisyyttä, turhautumista, masennusta, somatisaatiota ja aggressiota. Neuroinflammaation on ajateltu olevan sentraalisen sensitisaation takana. Näin ollen fibromyalgiakipu ei aiheuta kudosten tulehdusta.

Ohutsäieneuropatia

Ohutsäieneuropatia on hermovaurio ohuissa ihon sensorisissa hermoissa. Sitä esiintyy usein tyypin 2 diabeetikoilla. Fibromyalgiaa sairastavalla ohuiden säikeiden hermovaurioon liittyvä kipu tulee ja menee. Se on pistävää, polttavaa, kutittavaa ja pistelevää. Ohutsäieneuropatia voimistaa kipusignaaleja ja saa tuntemaan kipua, mitä normaali kosketus ei terveillä aiheuta.

Ohutsäieneuropatialla ja fibromyalgialla on yhteistä

 • kuuman tai kylmän laukaisema kipu
 • virtsaamis- ja ulostamisongelmat
 • jaksottaiset nopeat sydämenlyönnit
 • kuivat silmät ja/tai suu
 • epänormaali hikoilu
 • ortostaattinen intoleranssi (huimaus seistessä, kun verenpaine laskee rajusti).

Summa summarum:

Todisteita fibromyalgiasta autoimmuunisairautena on löytynyt. Neuroinflammaatio ja ohutsäieneuropatia näyttävät olevan sen oleellisia osia. Vasta-aineet voivat olla tärkeitä fibromyalgian markkereita.

Fibromyalgian hoitoon on olemassa lääkkeitä, joista kannattaa keskustella oman lääkärin kanssa. Uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti ja joistain niistä voi löytyä todellinen apu. Immunosuppressantit voivat olla hoitovaihtoehto. Jotkut kokeelliset lääkkeet voivat myös toimia.

Koko artikkeli on luettavissa englanniksi täällä: https://www.verywellhealth.com/autoimmunity-neuroinflammation-in-fibromyalgia-5197944