25.8.2023

Tutkimus tutkii miten fibromyalgia muuttaa aivoja

Yksi fibromyalgiapotilaiden keskeisistä oireista on krooninen kipu. Ryhmä LWL:n psykosomaattisen lääketieteen ja psykoterapian klinikalta Ruhrin yliopistossa Bochumissa Saksassa on tutkinut fibromyalgiaan liittyviä aivomuutoksia.

Magneettiresonanssitietojen avulla tutkijat osoittivat, että kivun käsittelyyn ja emotionaaliseen arviointiin osallistuvat aivoalueet muuttuvat potilailla. Tämä koskee pääasiassa hermosoluja sisältävän harmaan aineen ja valkoisen aineen tilavuutta, joka koostuu pääosin hermosolujen välisistä kuituyhteyksistä. Tutkijat julkaisivat havaintonsa Arthritis Research and Therapy -lehdessä 19. toukokuuta 2023.

Muutoksia kipuverkostossa

Professori Martin Diersin ja Benjamin Moschin työryhmä analysoi magneettikuvaustietoja 23 fibromyalgiaa sairastavalta naispotilaalta ja 21 terveeltä kontrollihenkilöltä. He halusivat tutkia harmaan aineen eli hermosolujen määrää aivojen eri kipua käsittelevillä alueilla sekä ns. valkoista ainetta, joka koostuu pääasiassa hermosolujen välisistä signaaleja välittävistä kuituyhteyksistä.

"Yksi tavoitteistamme oli selvittää, eroaako vesimolekyylien diffuusion suuntaus tietyillä aivoalueilla, toisin sanoen: voimmeko tunnistaa alueellisia eroja signaalinsiirrossa", Benjamin Mosch selittää.

Tutkijat havaitsivat harmaan aineen tilavuuden muutoksia pääasiassa aivojen kipuverkostossa eli kivun käsittelystä ja arvioinnista vastaavilta alueilta.

"Tietyillä kivun estämisestä vastuussa olevilla alueilla havaitsimme potilaan harmaan aineen vähenemisen verrattuna terveisiin", Mosch sanoo. "Potilailla väheni näiden alueiden tilavuus merkittävästi."

Talamuksessa havaittiin muutoksia siinä mitä tulee signaalien välitykseen. Talamusta pidetään tärkeänä solmukkeena hermosolujen kivun käsittelyssä.

Fibromyalgiapotilaiden valkoisen aineen poikkeamat terveisiin verrokkeihin verrattuna viittaavat fibromyalgiapotilaiden kipusignaalien johtumiseen.

Aivojen rakenteen, havainnon ja käyttäytymisen väliset suhteet

Ryhmä liitti aivojen rakenteellisten muutosten tulokset tutkimukseen osallistuneiden havainto- ja käyttäytymisominaisuuksiin. Vähentyneen tilavuuden määrä useilla relevanteilla aivoalueilla on käänteisesti verrannollinen potilaiden ilmoittaman koetun kivun määrään. Tutkijat tekivät mielenkiintoisen havainnon analysoidessaan korrelaatiota masennuksen tai aktiivisuustason välillä tiettyjen aivoalueiden tilavuuden muutoksen kanssa. Ns. putamenin tilavuus korreloi negatiivisesti masennusoireiden ilmestymiseen ja positiivisesti osallistujien aktiivisuustasoon.

"Tämä osoittaa, että muutokset aivoissa eivät välttämättä ole pysyviä, vaan niihin voidaan vaikuttaa. Toisin sanoen ne voivat olla palautuvia esimerkiksi aktiivisen arkielämän kautta", Benjamin Mosch päättää.

Lähde: Study investigates how fibromyalgia changes the brain