15.3.2022

The Hibernation Diseases? Mitochondrial Finding Suggests Fibromyalgia May Be Hibernation Disease as Well

Cort Johnson kirjoittaa ahkerasti fibromyalgiaa ja ME/CFS:aan liittyvistä tutkimuksista. Tässä referoituna osa artikkelista:

Tutkimuksessa saatiin alustava tulos: 57 geeniä erottavat fibromyalgikot terveestä verrokkiryhmästä. Näistä erityisesti kahden geenin merkitys korostui.

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/...)

MRPL4 (mitokondriaalinen ribosomaalinen proteiini L4) -geeni huolehtii mitokondrioiden normaalista toiminnasta. Mitokondriot ovat elimistön energiantuotannon moottoreita. Mitokondriaalisiin häiriöihin liittyvät uupumus, kipu ja ongelmat liittyen liikuntaan.

Fibroblastien, sidekudossolujen, tutkimisessa paljastui todisteita heikentyneestä mitokondriaalisesta biogeneesistä, heikentyneestä hapen kulutuksesta, vähentyneestä antioksidanttientsyymin ilmentymästä ja mitokondriaalisesta toimintahäiriöstä. Useissa ihosolututkimuksissa on löytynyt mitokondriaalinen toimintahäiriö; vähentynyt energiantuotanto ja oksidatiivinen stressi. Tutkijoiden mukaan tulehdus, kasvanut oksidatiivinen stressi ja mitokondriaaliset ongelmat ovat syynä allodyniaan, mikä tarkoittaa kipua, joka syntyy pienimmästäkin kosketuksesta. Allodynia esiintyy usein fibromyalgiassa.

Vuoden 2013 katselmuksen mukaan voimakas oksidatiivinen stressi rampauttaa fibromyalgikoiden mitokondriaalista toimintaa lihaksissa ja hermostossa ja aiheuttaa laaja-alaista kipua sekä sentraalista sensitisaatiota. Matala lihaksiston ATP-taso, fosfokreatiini- ja rasvataso viittasivat merkittäviin fibromyalgiaa sairastavien lihasten mitokondriaalisiin ongelmiin.

Toinen geeni on SLC38A. Tämän geenin funktioita ovat mm. energiametabolia, detoksifikaatio, välittäjäaineiden kuljetus ja ravintoaineiden kulutus. Tämä geeni koodaa proteiinia nimeltä S38A1, jolla on rooli glutamiinin kuljetuksessa. Glutamiini on glutamaatin esiaste. Sillä on pitkään epäilty olevan osansa fibromyalgiassa ja uupumustiloissa. Tämän geenin heikentyneen säätelyn epäillään vaikuttavan fibromyalgiakipuun keskushermoston kohonneen glutamaatin määrän kautta.

Kuitenkin keskushermosto käyttää glutamaattia polttoaineena ja sillä on energiantuotannossa merkittävä rooli. Glutamiini on α-ketoglutaraatin esiaste, joka hapetetaan tuottamaan kasvualustan, joka lopulta tuottaa glukoosia.

Fibromyalgiaan liittyen SLC38A:n vähentyneellä ilmentymällä saattaa olla huomattavia seurauksia monessa kehon systeemissä.

Fibromyalgian ja ME/CFS:n tutkimukset viittaavat siihen, että niitä sairastavat ovat ikäänkuin horrostilassa. Tämä päätelmä on seurausta kahdesta eri tutkimuksesta: Fibromyalgian geeni-ilmentymätutkimus jaME/CFS:n metaboliatutkimukset. Se tekee horrostila-ajatuksesta kiehtovan.

Oksidatiivinen stressi, mitokondriaalinen toimintahäiriö ja tulehdus esiintyvät sekä fibromyalgiassa että ME/CFS:ssa.

Tulokset ovat kiehtovia, mutta laajempia lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan.

Lähde: https://www.healthrising.org/blog/2019/01/13/hibernation-fibromyalgia-chronic-fatigue-syndrome/?fbclid=IwAR3vVa5I0x6tmiNzLjhIxfS8hkb-I4KqiwCs2nT5gOU4-xXqJlME4I7439M